การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

1. การค้นคว้าวิจัย ควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาของไทยในด้านต่างๆ ของท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค และประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น มุ่งศึกษาให้รู้ความเป็นมาในอดีต และสภาพการณ์ในปัจจุบัน

2. การอนุรักษ์ โดยการปลุกจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ สร้างจิตสำนึกของความเป็นคนท้องถิ่นนั้นๆ ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพื่อแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของชุมชน อันจะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย

3. การฟื้นฟู โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที่กำลังสูญหาย หรือที่สูญหายไปแล้วมาทำให้มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในท้องถิ่น โดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม

4. การพัฒนา ควรริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานในการรวมกลุ่มการพัฒนาอาชีพควรนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อต่อยอดใช้ในการผลิต การตลาด และการบริหาร ตลอดจนการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5. การถ่ายทอด โดยการนำภูมิปัญญาที่ผ่านมาเลือกสรรกลั่นกรองด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบและรอบด้าน แล้วไปถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์และปฎิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ 

6. ส่งเสริมกิจกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

7. การเผยแพร่แลกเปลี่ยน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง โดยให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ด้วยสื่อและวิธีการต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

8. การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน ผู้ดำเนินงานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีการยกย่องประกาศเกียรติคุณในลักษณะต่างๆ

edit @ 1 Nov 2007 20:53:27 by OR4n*C3

Comment

Comment:

Tweet

double wink double wink embarrassed tongue tongue

#277 By (113.53.53.136|113.53.53.136) on 2015-09-10 18:19

ขอบคุนสำหรับขอมูลดีดีbig smile big smile

#276 By (202.29.179.48|10.0.54.83, 202.29.179.48) on 2015-09-01 12:35

big smile big smile big smile big smile

#275 By (202.29.179.48|10.0.54.83, 202.29.179.48) on 2015-09-01 12:34

#274 By Apinya (118.172.250.134|118.172.250.134) on 2015-08-05 22:15

ขอขอบคุณมากค่ะงานเสร็จเรียบร้อยๆๆbig smile big smile big smile big smile big smile

#273 By biew (110.78.174.103|110.78.174.103) on 2015-07-18 07:31

tongue  ควรจะเขียนหัวข้อให้เด่นกว่านี้ tongue

#272 By printitta tangpongsirikul (58.11.59.11|58.11.59.11) on 2015-07-05 11:55

embarrassed embarrassed tongue tongue tongue tongue

#271 By หไำพำฟพฟ (101.109.243.246|101.109.243.246) on 2015-06-10 10:04

embarrassed

#270 By sse (101.109.243.246|101.109.243.246) on 2015-06-10 10:01

question

#269 By sswwee44 (101.109.243.246|101.109.243.246) on 2015-06-10 10:01

#268 By derqhsa555 (101.109.243.246|101.109.243.246) on 2015-06-10 10:00

ือืเดื

#267 By ี่ัั้เ่เ่เ่เเ่เ่เพพัพหด (101.109.243.246|101.109.243.246) on 2015-06-10 09:58

#266 By (95.153.29.58|95.153.29.58) on 2015-04-13 13:46

#265 By (49.230.109.162|49.230.109.162) on 2015-03-02 21:43

ขอบคุณมากๆนะค่ะ 
จะใช้ในการสอบพอดีเลยย(ข้อเขียนซะด้วย)
ขอบคุณนะค่ะconfused smile confused smile confused smile

#264 By iew (171.4.248.26|171.4.248.26) on 2015-02-24 19:42

#263 By (202.29.177.150|202.29.177.150) on 2015-02-03 10:49

open-mounthed smile 

#262 By (125.25.235.2|125.25.235.2) on 2015-01-15 10:33

#261 By fed012fedhotmail.com (182.93.146.228|182.93.146.228) on 2014-12-15 11:01

#260 By fed012fedhotmail.com (182.93.146.228|182.93.146.228) on 2014-12-15 11:01

#258 By (118.173.169.56|118.173.169.56) on 2014-11-22 11:48

#259 By (118.173.169.56|118.173.169.56) on 2014-11-22 11:48

#257 By (171.98.144.222|171.98.144.222) on 2014-11-20 19:46

ทำไมน้อยจังว่ะ

#256 By (182.93.129.137|182.93.129.137) on 2014-09-24 11:23

#255 By dum255879 (223.205.222.1|223.205.222.1) on 2014-07-29 11:50

5555555555555555ขอบคุฯครับ
 

#254 By (182.53.48.84|182.53.48.84) on 2014-07-28 13:22

5555555555555555ขอบคุฯครับ
 

#253 By (182.53.48.84|182.53.48.84) on 2014-07-28 13:22

embarrassed

#252 By (182.53.48.84|182.53.48.84) on 2014-07-28 13:22

#251 By (182.53.48.84|182.53.48.84) on 2014-07-28 13:22

8;p
 

#250 By (182.53.48.84|182.53.48.84) on 2014-07-28 13:22

ข้อมูลดีสุดๆเลยคะ question double wink question ขอบคุณจริงๆ

#249 By kirari (223.206.71.244|223.206.71.244) on 2014-07-03 18:42

  fu,kd

#248 By miku (223.206.71.244|223.206.71.244) on 2014-07-03 18:38

คนเขียนหน้ารัก question
คนอ่านหน้าลิง question
สนุกจิงๆคนอ่านหน้าลิงbig smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#247 By rachawadee (202.29.195.95|202.29.195.95) on 2014-03-04 15:06

#246 By rachawadee (202.29.195.95|202.29.195.95) on 2014-03-04 15:01

#245 By (27.55.36.65|27.55.36.65) on 2014-02-23 20:30

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะ
ได้ใช้งานพอดีเลย อิอิ....
ยังไงก้ ขอบพระคุณเปนอย่างสูงค่าาา...
confused smile big smile question open-mounthed smile

#244 By เครป (114.109.28.152|114.109.28.152) on 2014-02-19 19:21

่รนยะัะเsad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile

#243 By (61.90.35.9|61.90.35.9) on 2014-02-13 06:31

confused smile

#242 By (171.6.249.253|171.6.249.253) on 2014-02-08 09:09

สุกยอดมากๆเลยครับhttp://g.exteen.com/i/e/e1.gif

#241 By sax (1.20.237.162|1.20.237.162) on 2014-02-05 20:43

ขอบคุนครัชชช

#240 By BIgii (182.52.149.147|182.52.149.147) on 2014-02-04 20:22

ขอบคุณค่ะ
กำลังทำรายงานอยู่พอดี
^^

#239 By Sanwitch (1.1.227.130|1.1.227.130) on 2014-01-27 20:56

ข้อมูลดีมากเลยก่าก๊ะ 555

#238 By nan_1150xyz@hotmail.com (27.55.138.96) on 2013-09-13 18:24

เบวชอบกล้วย

#237 By LnWusnllmn (110.77.233.11) on 2013-09-02 10:09

ขออนุญาต นำเอาไปประกอบรายงานชีวิตและวัฒนธรรมไทยนะคะ จะใส่ชื่อผู้เขียนและwebsite ลงในอ้างอิงอีกทีค่ะ ขอบคุณค่ะ

#236 By ศศิธร (115.87.192.230) on 2013-07-28 11:55

#235 By rtfuiot (103.7.57.18|58.9.213.25) on 2013-02-02 20:27

#234 By มาริษา (103.7.57.18|101.51.88.67) on 2013-01-31 23:32

sad smile

#233 By iyg (103.7.57.18|113.53.40.176) on 2012-11-18 19:58

ขอบคุณมากค่ะ กำลังทำการบ้านพอดีเลยdouble wink

#232 By Pim Pattaya (103.7.57.18|49.49.76.249) on 2012-07-31 17:01

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ จะได้ไปทำรายงานconfused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile

#231 By ๋Jennisa Kreewas (115.67.0.51) on 2012-02-22 18:46

ขอบคุณมากที่ช่วยงานนะค่ะ^^ confused smile question big smile big smile big smile

#230 By guitar (110.49.227.2) on 2012-02-11 11:09

ขอบคุณมากที่ช่วยงานนะค่ะ^^ confused smile question big smile big smile big smile

#229 By guitar (110.49.227.2) on 2012-02-11 11:08

ขอบคุณมากที่ช่วยงานนะค่ะ^^ confused smile question big smile big smile big smile

#228 By guitar (110.49.227.2) on 2012-02-11 11:08