ภูมิปัญญาไทยช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น

 

 

พระมหากษัตริย์ไทยได้ใช้ภูมิปัญญาในการสร้างชาติ สร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่ประเทศชาติมาโดยตลอด ตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระองค์ทรงปกครองประชาชนด้วยพระเมตตาแบบพ่อปกครองลูก ผู้ใด ประสบความเดือดร้อนก็สามารถตีระฆังแสดงความเดือดร้อนเพื่อขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ ทำให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อพระองค์ ต่อประเทศชาติร่วมกันสร้างบ้านเรือนจนเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่น

 

 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์ทรงใช้ภูมิปัญญากระทำยุทธหัตถีจนชนะข้าศึกศัตรู และทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยคืนมาได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน พระองค์ทรงใช้ภูมิปัญญาสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และเหล่าพสกนิกรมากมายเหลือคณานับ ทรงใช้พระปรีชาสามารถแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเมือง ภายในประเทศ จนรอดพ้นภัยพิบัติหลายครั้ง พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถหลายด้าน แม้แต่ด้านการเกษตร พระองค์ได้พระราชทานทฤษฎีใหม่ให้แก่พสกนิกร ทั้งด้านการเกษตรแบบสมดุลและยั่งยืน ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม นำความสงบร่มเย็นของประชาชนให้กลับคืนมา แนวพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่"

 

แบ่งออกเป็น 3 ขั้น โดยเริ่มจาก ขั้นตอนแรก ให้เกษตรกรรายย่อย "มีพออยู่พอกิน" เป็นขั้นพื้นฐาน โดยการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นา ซึ่งเกษตรกรจำเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยราชการ มูลนิธิ และหน่วยงานเอกชน ร่วมใจกันพัฒนาสังคมไทย ในขั้นที่สอง เกษตรกรต้องมีความเข้าใจในการจัดการในไร่นาของตน และ มีการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ เพื่อสร้างประสิทธิภาพทางการผลิตและการตลาด การลดรายจ่ายด้านความเป็นอยู่ โดยทรงตระหนักถึงบทบาทขององค์กรเอกชน เมื่อกลุ่มเกษตรวิวัฒน์มาขั้นที่ 2 แล้ว ก็จะมีศักยภาพ ในการพัฒนาไปสู่ขั้นที่ 3 ซึ่งจะมีอำนาจในการต่อรองผลประโยชน์กับสถาบันการเงินคือธนาคาร และองค์กรที่เป็นเจ้า ของแหล่งพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการผลิต โดยมีการแปรรูปผลิตผล เช่น โรงสี เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผล และขณะเดียวกันมีการจัดตั้งร้านค้าสหกรณ์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในชีวิต ประจำวัน อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในสังคม จะเห็นได้ว่ามิได้ทรงทอดทิ้งหลักของความสามัคคีในสังคมและการจัดตั้งสหกรณ์ ซึ่งทรง สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรสร้างอำนาจต่อรองในระบบเศรษฐกิจ จึงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงจัดได้ว่าเป็นสังคมเกษตรที่พัฒนาแล้ว สมดังพระราชประสงค์ที่ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญา ในการพัฒนาการเกษตรไทยตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์

 

แบบจำลองทฤษฏีใหม่ พื้นที่ 15 ไร่

edit @ 1 Nov 2007 19:30:31 by OR4n*C3

Comment

Comment:

Tweet

comment6, Adult Dating, Cialis, online dating australia free, glamour cigarettes, Viagra, tax free cigarettes, adult discrete dating, Dating Sites, buy adipex, cheap cialis, Rimonabant, order viagra, sex dating, Dating Services, Levitra, Phentermine, gay dating advice,

#21 By cialis soft tabs (88.84.190.66) on 2010-10-19 05:20

jvMvDZ <a href="http://hguilvksgifd.com/">hguilvksgifd</a>, [url=http://kobvkvupgpwm.com/]kobvkvupgpwm[/url], [link=http://oknuarsmtohc.com/]oknuarsmtohc[/link], http://pzadkzqrtbkq.com/

#20 By gdzkgkyto (201.20.18.165) on 2010-10-11 16:54

jvMvDZ <a href="http://hguilvksgifd.com/">hguilvksgifd</a>, [url=http://kobvkvupgpwm.com/]kobvkvupgpwm[/url], [link=http://oknuarsmtohc.com/]oknuarsmtohc[/link], http://pzadkzqrtbkq.com/

#19 By gdzkgkyto (173.10.41.220) on 2010-10-11 16:53

jvMvDZ <a href="http://hguilvksgifd.com/">hguilvksgifd</a>, [url=http://kobvkvupgpwm.com/]kobvkvupgpwm[/url], [link=http://oknuarsmtohc.com/]oknuarsmtohc[/link], http://pzadkzqrtbkq.com/

#18 By gdzkgkyto (62.243.129.218) on 2010-10-11 16:52

comment1, lasix preeclampsia, klonopin addiction, lexapro, buy accutane, viagra for sale, doxycycline hyclate side effects, hair loss lipitor, propecia, Valtrex, meridia, Levaquin, Viagra, rimonabant.com, Clomid,

#17 By Ambien (213.157.55.210) on 2010-10-10 15:34

comment1, iv lasix administration, alcoholism antabuse treatment, Nexium, orange klonopin image, viagra cheap, alprazolam and pregnancy, valium.com, Lipitor, prednisone online, propecia cheap discount, cheap valtrex, Ambien, reductil australia, Levaquin,

#16 By Viagra (83.228.89.210) on 2010-10-10 02:34

comment6, antabuse liver, klonopin, cialis, buy zolpidem, finasteride propecia proscar, Valtrex, acomplia 60 pills, Ambien, similar to viagra, how to take clomid,

#15 By cialis.com (201.20.18.165) on 2010-10-09 21:39

comment4, Adipex, cheap antabuse, Nexium, lexapro price, viagra y esteroides, Alprazolam, order doxycycline, viagra, prednisone, lipitor and liver, Propecia, Valtrex, reductil depression, Meridia, levaquin, Viagra, rimonabant acomplia,

#14 By lasix 180 pills (217.153.75.200) on 2010-10-09 04:03

comment2, no prescription adipex, lasix special, Lexapro, sale viagra, Cialis, doxycycline doxycyline, valium u s pharmacies, Cialis, Lipitor, Viagra, valtrex, acomplia treatment, buy ambien, levaquin mrsa,

#13 By drug effects more prednisone side (97.65.179.5) on 2010-10-09 01:41

comment4, adipex weight loss drug, does gout lasix remove, antabuse medication, nexium, accutane side effects, female viagra, cialis timing action, Zolpidem, Cialis, Prednisone, lipitor sim, Propecia, Ambien, reductil prozac, Cialis, Meridia, phentermine no prescription, Retin-A, oftaquix,

#12 By lipitor.com (62.109.3.141) on 2010-10-08 18:15

comment5, acomplia.com, use viagra,

#11 By acomplia buy (193.137.203.231) on 2010-10-08 04:48

comment3, acomplia 2007 dale, buy viagra single,

#10 By poker viagra (201.234.78.217) on 2010-10-07 18:36

comment3, Acomplia, discount viagra,

#9 By Viagra (209.12.101.150) on 2010-10-07 09:50

1lNCL7 <a href="http://fklanpcnnequ.com/">fklanpcnnequ</a>, [url=http://tjwjdfqvurey.com/]tjwjdfqvurey[/url], [link=http://arxeifxlcoje.com/]arxeifxlcoje[/link], http://tjicwwzhgbha.com/

#8 By tuwrwd (80.50.4.146) on 2010-10-02 19:17

ขอบคุณครับที่ให้ข้อมูลconfused smile confused smile confused smile

#7 By ^_^ (124.120.190.64) on 2010-03-24 18:22

ddddddddddddconfused smile big smile open-mounthed smile sad smile angry smile tongue question embarrassed

#6 By golf (125.27.41.136) on 2009-09-22 08:55

good.......question tongue ....big smile

#5 By (125.27.41.136) on 2009-09-22 08:54

open-mounthed smile double wink cry ......ดี

#4 By golf (125.27.41.136) on 2009-09-22 08:46

ดี้....ดี....ดีๆ....cry

#3 By go (125.27.41.136) on 2009-09-22 08:46

big smile

#2 By (118.172.130.172) on 2009-02-01 09:02

big smile open-mounthed smile confused smile

#1 By 1000 (58.10.137.49) on 2008-07-14 13:10