วัฒนธรรมทางสุนทรียะ

ได้แก่ศิลปะสาขาต่างๆที่มีความไพเราะความสวยงาม เช่น นาฏศิลป์ จิตรกรรม ดนตรี การแสดงต่างๆ เป็นต้น 


ตัวอย่างวัฒนธรรมทางสุนทรียะ


          
          โขน การแสดงอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ท่ารำ และแสดงเป็นเรื่องราวโดยลำดับ วิธีการทุกอย่างเหมือนละคร แต่ไม่เรียกว่าละคร การแสดงที่จะกล่าวนี้เรียกว่า
โขนการแสดงที่ใช้ท่ารำตามแบบละครใน แต่เพิ่มท่ารำที่มีตัวแสดงแปลกออกไป กับเปลี่ยนทำนองเพลงที่ดำเนินเรื่องไม่ให้เหมือนละคร

          โขน มีลักษณะสำคัญอยู่ที่ผู้แสดงต้องสวมหัวโขนหมดทุกตัว ยกเว้นตัวนาง พระ และเทวดา ในสมัยโบราณตัวพระและตัวเทวดาก็สวมหัว ภายหลังจึงเปลี่ยนแปลงให้ตัวพระและตัวเทวดาไม่ต้องสวมหัว คงใช้หน้าของผู้แสดงเช่นเดียวกับละคร

Comment

Comment:

Tweet

#17 By (49.230.66.57|49.230.66.57) on 2015-08-11 19:31

UHJ\'YTROUTRHJGF-YU[YIOHJUY0UITYTRUJTRembarrassedGDFHHTH

#16 By JYUOIPLOGGYTRYU (103.7.57.18|101.108.218.70) on 2012-06-12 10:27

ยากมากกกกกกกกกกกกกกกกกก

#15 By จุบุจุบุ (110.77.138.167) on 2011-06-29 09:34

tongue surprised smile surprised smile surprised smile

#14 By -ถุครเตรพจุ (124.122.137.112) on 2011-02-21 18:55

big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed wink double wink cry ครับบบ

#13 By น้ำ (125.24.43.250) on 2011-01-28 18:02

โออยู่แต่เนื้อหาน้อยไปหน่อยbig smile ทามมัยม่ายเพิ่มเยอะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ5555555555+ เรา เดก ก...........ค..........วหวาดดีเพิ่ลม . 2

#12 By คนหล่อ (49.228.128.201) on 2011-01-02 21:57

#11 By (61.91.205.162) on 2010-10-20 13:43

#10 By (61.91.205.162) on 2010-10-20 13:43

ควายsad smile wink double wink

#9 By (118.175.3.251) on 2010-09-09 11:00Oh BaBy

#8 By ป ปาย (125.24.238.72) on 2010-08-30 19:17

ใช้ได้

#7 By (119.42.82.228) on 2010-08-02 10:11

open-mounthed smile big smile wink cry

#6 By (111.84.85.67) on 2010-06-28 20:55

#5 By (183.89.82.66) on 2010-05-31 17:38

sad smile tongue tongue question cry

#4 By (112.142.41.72) on 2010-01-17 12:08

ก็โอดีนะsurprised smile wink wink double wink cry big smile

#3 By ยัยแม่มด (115.67.239.97) on 2009-06-20 22:18

#2 By (124.120.2.41) on 2009-06-17 17:21

#1 By วิทวัส พูลทอง (117.47.2.173) on 2008-07-05 19:09